HRS netværket

Hvad kan HRS tilbyde

Hovedstadens Rekrutteringsservices er et rekrutteringssamarbejde mellem 17 jobcentrene i hovedstaden. Samarbejdet giver mulighed for at koordinere en rekrutteringsindsats på tværs af kommunegrænserne. I HRS matcher vi ledige kandidater til ordinære jobs idenfor mangelområder primært bygge- og anlægsbranchen. Udover at matche ledige kandidater med virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, samarbejder vi om at opkvalificere ledige. Arbejdet med opkvalificering er med til at understøtte at der kan komme mere arbejdskraft til brancher med mangel på arbejdskraft.

Opkvalificering

Indtil videre har vi afholdt 17 forløb med opkvalificering til bl.a. rørlæggere og maskinførere til fx maskinførere og rørlæggere. Forløbene giver kommunernes ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det er de enkelte jobcentre der står for at screene og udsøge ledige kandidater til kurserne, der afholdes løbende. Nederst på siden kan du finde vores kursusplanen. Samarbejdet i HRS netværket foregår mellem sekretariatet i HRS og de enkelte jobcentre, her har hvert jobcenter en fast kontaktperson i HRS sekretariatet. En liste over denne fordeling er også at finde her:

Oversigt over medarbejdere i HRS sekretariatet.

Arbejdsgang

1.  Orienteringsmail om kursus til HRS styregruppe og netværk

Inden opstart af nye opkvalificeringshold udsender sekretariatet en mail vedrørende næste informationsmøde. Her kan den enkelte job- eller virksomhedskonsulent tilmelde relevante kandidater til informationsmødet. Møderne afholdes i Københavns Erhvervshus

2.   Informationsmøde

På informationsmødet fortæller HRS mere om det enkelte opkvalificeringshold, der vil være oplæg fra uddannelsesinstitutionen og ofte også en virksomhed fra den pågældende branche. På mødet bliver interesserede kandidater screenet af HRS’ virksomhedskonsulenter.

3.   Efter infomationsmødet

HRS udvælger de mest egnede kandidater, og jobkonsulenterne i jobcentrene får en tilbagemelding senest 2 dage efter på, hvilke kandidater der skal tilmeldes opkvalificeringsforløbet. Jobkonsulenten får i samme mail en beskrivelse af, hvordan de tilmelder deres borger på skolen.

4.   Uddannelsesforløb

HRS tovholderen varetager opgaven med at kontrollere at kandidaterne stadig er i opkvalificering, følge op på hvorfor de evt. ikke passer undervisningen og at give besked til de respektive jobcentre i fald dette er tilfældet.  Tovholder sender under og efter forløbet en mail til de respektive jobcentre og orienterer dem om status på deres kandidater, om de er overgået til ordinær beskæftigelse, fravær og andet relevant.

5.   Færdige kandidater

HRS’ virksomhedskonsulenter aktiverer deres virksomhedsnetværk og arbejder på at finde jobåbninger i samarbejde med kandidaterne.

Kursusplan

Her er planen over de kurser Hovedstadens Rekrutteringsservice udbyder for borgerne i HRS netværket i det kommende halvår: Kursusplan

Kursusbeskrivelser

Kurserne som nedrivere, stilladsopsættere, maskinførere og kloakrørlæggere kan både give mulighed for at komme direkte i job, eller være et første skridt i en videre uddannelse. Kurserne er 6 uger og giver mulighed for at arbejde på en byggeplads. Kurserne er åbne for alle ledige, der har motivation og er klar på at have et fysisk arbejde. Kurserne giver merit og kan være en trædesten til en erhvervsuddannelse. Efter endt erhvervsuddannelselse er det muligt at læse videre et erhvervsakademi, hvor man kan blive for eksempel bygningskonstruktør eller maskinmester.

Herunder følger en introduktion til de enkelte kurser med en detaljeret beskrivelse af kurserne, mulighederne for videre uddannelse og mulige jobmuligheder med pågældende uddannelse. Herunder er kursusbeskrivelserne for de enkelte opkvalificeringskurser der udbydes af HRS: Kursusbeskrivelser

 

Oversigtskort over kommunerne i HRS
De 19 kommuner i HRS

Kontakt:

Telefon: 70 80 80 55                                        Adresse: Nyropsgade 1, 1602 København V

Mail: hrs@erhverv.kk.dk

Åbningstiderne er mandag- fredag kl. 8 – 18

Vi bestræber os på at besvare alle mails inden for én hverdag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *